GIT-Header

Paano Kami Makakatulong?

Mga tanong? Feedback? Mga Bagong Proyekto? Sabihin sa Amin ang Higit Pa.

Ang contact form sa ibaba ay maaaring gamitin para sa lahat ng uri ng mga tanong o komento. Ilagay lamang ang mga kinakailangang detalye at ang iyong mensahe ay iruruta sa pinakaangkop na koponan para sa isang tugon.

Para sa aming mga residente: Ang iyong opisina sa pagpapaupa ay dapat palaging ang unang hinto kapag kailangan mo ng tulong, kaya kung hindi mo pa nakakausap ang iyong Tagapamahala ng Komunidad, siguraduhing hilingin na i-refer ka sa kanila. Kung napuntahan mo na ang rutang iyon at nangangailangan ng karagdagang tulong, ididirekta ang form na ito sa upper management team ng iyong komunidad.

Maaari mo ring gamitin ang form na ito upang magbahagi ng mga positibong karanasan! Gusto naming marinig ang tungkol sa anumang ginawa ng iyong koponan upang higit pa at higit pa para sa iyo, para patuloy kaming magantimpalaan ang napakahusay na serbisyo.

Contact Form